Širom sveta
Potrebna vam je pomoć? Mail Icon
Delo Starplex EP 2 Thumbnail

Delo Starplex EP 2

Delo Starplex EP 2 je višenamenska mast visokih performansi za dugotrajna podmazivanja u kugličnim i valjkastim ležajevima koji rade u uslovima visoke temperature, kao i za duži vremenski period u ekstremnim radnim uslovima.

 

Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja

Expand All
Koristi za kupceThumbnail
Koristi za kupce
+

Smanjeni troškovi održavanja

Efikasni EP aditivi štite od habanja ležajeva u teškim uslovima i uslovima udarnog opterećenja. Efikasni inhibitori rđe i korozije štite metalne površine, čak i teškim uslovima izloženosti vodi.

Smanjeni periodi zastoja

Visoka tačka kapanja smanjuje curenje iz ležajeva pri povišenim temperaturama a izuzetna otpornost na oksidaciju obezbeđuje dugačak radni vek masti. Prirodna otpornost litijum-kompleksnog ugušćivača na vodu, kombinovanog sa dodatnim aditivom dobre prionljivosti, sprečava spiranje vodom.

Smanjeni troškovi zaliha

Mogućnost višenamenske upotrebe u širokom opsegu primena u automobilskoj industriji i industriji uopšte, smanjuje potrebu za više različitih masti i eliminiše mogućnost pogrešne primene proizvoda.

 

PrimeneThumbnail
Primene
+
  • Ležajevi automobilskih točkova
  • Podmazivanje šasije
  • Primene u putnim i vanputnim vozilima
  • Građevinska oprema
  • Poljoprivredna mehanizacija
  • Transport, komercijalna vozila
  • Opšte industrijsko podmazivanje
  • Primene u brodogradnji

Iako Starplex ima visoku tačku kapanja, zahvaljujući čemu može da pruži efikasno podmazivanje na temperaturama koje su u dobroj meri više od temperatura na kojima je to moguće sa tradicionalnim litijumskim mastima, kod dužeg korišćenja pri povišenim temperaturama potrebno je češće podmazivanje kako bi se sprečila oksidativna degradacija mineralnog baznog ulja.

Ne preporučuje se za homokinetičke zglobove na vozilima sa prednjim pogonom.