Širom sveta
Potrebna vam je pomoć? Mail Icon
Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate Thumbnail

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate je inhibitor korozije premijum performansi i produženog roka trajanja. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate je formulisan sa patentiranom naprednom tehnologijom karboksilatnih aditiva sa ciljem da ponudi dugotrajnu zaštitu od korozije uz malu potrebu za održavanjem.

 

Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja

Expand All
Koristi za kupceThumbnail
Koristi za kupce
+
 • Napredne sinergističke tehnologije aditiva nude dugotrajniju zaštitu od korozije uz malo potrebnog održavanja, čime doprinose produženom vremenu rada bez zastoja
 • Podstiče zaštitu visokih performansi u termostatima, radijatorima, pumpama za vodu i drugim osetljivim rashladnim sistemima
 • Nudi pouzdanu zaštitu za širok dijapazon metala uključujući aluminijum, gvožđe, bakar i legura za lemljenje
 • Doprinosi performansama i zaštiti sistema za hlađenje kod modernih aluminijumskih motora sa visokim temperaturama
 • Pouzdani postojani inhibitori visoke tehnologije doprinose performansama i zaštiti tokom celog radnog veka
 • Tehnologija bez silikata i fosfata nudi pouzdano, stabilno rastvaranje u tvrđim vodama
PrimeneThumbnail
Primene
+
 • Pomešan sa odgovarajućom količinom vode, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate se preporučuje kao rashladna tečnost, tečnost za ispiranje ili tečnost za vruće testove za blokove motora i sisteme za hlađenje. Prilikom obimnog testiranja na terenu, sinergistička kombinacija mono i dikarboksilnih aditiva potvrdila je da obezbeđuje zaštitu tokom najmanje 32.000 sati u brodskim i stacionarnim primenama
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate unapređuje dugotrajnu zaštitu od korozije kroz primenu optimizovanih i patentiranih organskih inhibitora korozije. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate nudi dugotrajnu zaštitu za aluminijumske površine za prenos toplote koje se nalaze u modernim motorima. Paket inhibitora u proizvodu Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate doprinosi zaštiti od kavitacije bez nitrita ili dopunskih aditiva za rashladne tečnosti (SCA) na bazi nitrita
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate unapređuje dugotrajnu zaštitu od korozije. U zavisnosti od stvarne primene, doziranje može da varira od 5 do 10%, ali treba najmanja količina proizvoda Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate koju treba koristiti u vodi je 5 vol. %. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate može da se koristi u motorima proizvedenim od livenog gvožđa, aluminijuma ili od kombinacije ova dva metala, kao i u sistemima za hlađenje proizvedenim od legura aluminijuma ili bakra. Pravilno doziranje proizvoda Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate može da se ustanovi merenjem refraktormetrom
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate se preporučuje za motore visoke tehnologije kao što su motori trkačkih automobila i motori vanputne mehanizacije za teške uslove rada kod kojih je važna zaštita aluminijuma od visokih temeratura
 • U brodskim primenama, koncentracija proizvoda Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate ne sme da bude manja od 5 vol. %. Pri toj dozi, preporučeno trajanje je najmanje 32.000 sati. Ako se Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate redovno doliva da bi se nadoknadilo curenje, voda za hlađenje se može smatrati dovoljnom za ceo radni vek
 • Malim brodskim motorima ponekad je potrebna ograničena zaštita od mraza. Ona se može obezbediti korišćenjem odgovarajuće doze Delo XLC antifriza/rashladnog sredstva na bazi etilen glikola kojem se dodaje 5 % vol. proizvoda Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate. Za zaštitu od mraza od -10°C i -15°C, XLC treba dozirati u količini od 22, odnosno 29 vol. %.
 • Za primene u vanputnoj mehanizaciji, kamionima i autobusima, preporučeno trajanje je 8.000 sati ili 650.000 km, ako se koristi Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate u koncentraciji 7,5 % vol.
 • U koncentraciji od 7,5 % vol., Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate će pružiti zaštitu od korozije u stacionarnim motorima najmanje 32.000 sati
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate takođe može da se koristi u koncentraciji od 10 % vol. kao tečnost za vruće testove novih blokova motora. Novoproizvedeni motori se testiranju u trajanju od približno 5 do 10 minuta, posle čega se tečnost ispušta i obično ponovo koristi. Ako se blokovi motora ne ugrađuju odmah u vozila, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate će motoru obezbediti zaštitu od korozije tokom najviše dva meseca
 • Pri koncentraciji od 5 % vol. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate deluje kao tečnost za ispiranje kojom se čiste sistemi za hlađenje koji su napunjeni drugim paketima inhibitora. U većini slučajeva potrebna su dva ispiranja sistema. Za dobar rezultat je važno da motor dostigne normalnu radnu temperaturu i da se otvore svi termo ventili
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate može da se koristi i kao paket inhibitora za sisteme centralnog grejanja, kao tečnost za hidrauličnu bezbednost i rudarska tečnost
 • Za rastvaranje je bolje koristiti meku vodu. Laboratorijski testovi su pokazali da se sa vodom tvrdoćee 20°dH, koja sadrži do 500 ppm hlorida ili 500 ppm sulfata, još uvek dobijaju prihvatljivi rezultati u pogledu korozije. U vodi koja se koristi za rastvaranje na treba da bude cinka jer prisustvo cinka dovodi do formiranja taloga
 • Ovaj proizvod je kompatibilan sa rashladnim tečnostima za motore na bazi glikola. Preporučuje se da se rashladna tečnost menja na svakih pet godina ili posle gore navedenih perioda rada, u zavisnosti od toga šta bude prvo