Širom sveta
Potrebna vam je pomoć? Mail Icon

Aveng Moolmans

Ostvaruje više od 23.000 sati rada u Komatsu rudničkom tegljaču u rudniku nikla Tati koristeći Delo porodicu proizvoda.

Aveng Moolmans

Ostvaruje više od 23.000 sati rada u Komatsu rudničkom tegljaču u rudniku nikla Tati koristeći Delo porodicu proizvoda.